Les cais de Xixón glayaron ¡14 N ABSOLUCIÓN! ¡LLIBERTÁ DETENIXS POR LLUCHAR!